Mijn favorieten

STARTERSLENING GEMEENTE ALKMAAR

WAT IS HET?


OMSCHRIJVING

Alkmaarders die een woning willen kopen maar de financiering net niet rond krijgen, kunnen in aanmerking komen voor een Starterslening van de gemeente Alkmaar. Deze heeft als doel dat meer mensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigen woning kunnen kopen.

Er was geruime tijd nog een tweede regeling voor woningkopers. Dat was de Koopsubsidie uit de Wet Bevordering Eigenwoningbezit van het ministerie van VROM (BEW+-regeling). Aanvragen van Koopsubsidie kan echter niet meer omdat het budget dat het rijk beschikbaar had gesteld voor deze regeling op is. Daarom staat hieronder uitsluitend informatie over de Starterslening van de gemeente.


STARTERSLENING

Met de Starterslening van de gemeente sluit u een tweede hypotheek af. Naast de hypotheek die u hebt op grond van uw inkomen. Het bedrag van de tweede hypotheek is het bedrag dat u tekort komt om de financiering rond te krijgen. Het maximum is €35.000. Voor de tweede hypotheek betaalt u de eerste drie jaar geen rente en aflossing. U betaalt dus alleen de maandlasten van de eerste hypotheek. Na drie jaar worden wel rente en aflossing voor de tweede hypotheek in rekening gebracht. De gemeente gaat er vanuit dat mensen in drie jaar tijd een hoger inkomen krijgen en die extra lasten kunnen opbrengen.
 

WELKE VOORWAARDEN EN WETGEVING GELDEN?

Belangrijkste voorwaarden:
  • Ligging van de woning: in Alkmaar.
  • Koopprijs van de woning: de verwervingskosten voor bestaande woningen en voor nieuwbouwwoningen zijn tot € 176.800. Koopt u een woning via Koopgarant, dan moet de Koopgarant-prijs onder dit bedrag liggen.
  • Af te sluiten hypotheek: conform NHG-norm.
  • Gezamenlijk inkomen van de kopers: conform NHG-norm.
  • Vermogen: conform NHG-norm.
  • Leeftijd van de koper: van 18 tot 35 jaar. Als u de woning koopt die u nu huurt, dan geldt geen maximum leeftijd.
  • Ingezetene: koper moet minimaal één jaar ingeschreven staan als inwoner van Alkmaar.
  • Andere koopwoning: de woning waarvoor de Starterslening wordt aangevraagd, is de eerste koopwoning van de aanvrager.
  • Eigen bijdrage verkoper: de verkoper betaalt aan de gemeente een bijdrage van € 1.500 als de koper een Starterslening krijgt toegekend.

LET OP: bovenstaande bedragen geven aan wat de verwervingskosten mogen zijn. Dat is de prijs van de woning plus eventuele kosten voor meerwerk of voor aanpak achterstallig onderhoud, vermeerderd met bijkomende kosten. Voor die bijkomende kosten wordt 4% geteld.