Mijn favorieten

WONING KOPEN? HOE PAKKEN WIJ DIT VOOR U AAN?

In een gesprek met één van onze makelaars legt u uit wat uw ideeën zijn. Wij brengen uw persoonlijke woonwensen en eisen voor u in kaart. Zoals onder andere de grootte van de woning, de mogelijke locaties en de verantwoorde prijsklasse. Na een uitgebreide inventarisatie worden uw wensen vastgelegd in een zoekprofiel. Wij bieden u ook de mogelijkheid om vrijblijvend een hypotheekgesprek met ons aan te gaan om ook alle financiële consequenties helder en duidelijk op een rij te krijgen.
 

WAT IS ONZE AANKOOPPROCEDURE?

U besluit om een aanbieding te willen bekijken. U geeft aan op welke tijdstippen, dagdelen of dagen u kunt en wij zullen de afspraak maken. Samen met u wordt de woning bekeken. U concentreert zich op aspecten als sfeer, grootte, ligging en dergelijke. Wij kijken vooral naar de staat van het onderhoud, de staat van de aanwezige apparatuur, bouwkundige aspecten, juridische aspecten en overige zaken die bepalend zijn voor de marktwaarde van het object.


NA DE BEZICHTIGING ZIJN ER 2 MOGELIJKHEDEN:

  1. Het object staat u aan en u wilt op de aanbieding ingaan. In dit geval gaan wij direct tot actie over.
  2. Het object is niet wat u zoekt. Wij nemen contact op met de verkoper of diens makelaar en berichten dat u niet verder op de aanbieding ingaat.


ONDERHANDELEN? WIJ ADVISEREN U OVER DE JUISTE BIEDINGSTRATEGIE.

ONDERHANDELEN IS EEN VAK. EEN VAK WAARIN BROEKMAN MAKELAARS VEEL ERVARING HEEFT.

WIJ ZULLEN U ADVISEREN OVER DE JUISTE BIEDINGSTRATEGIE EN EEN PASSEND OPENINGSBOD.

ALS TAXATEUR HEBBEN WIJ RUIME ERVARING IN HET BEPALEN VAN DE JUISTE WAARDE VAN EEN WONING.


Daarnaast beschikken wij over middelen om kennis te verzamelen over recente verkoopprijzen, bestemmingsplannen, milieuaspecten, juridische aspecten, privaat- en publiekrechtelijk (inclusief kadastrale recherche) en overige relevante zaken. Dit alles om duidelijkheid te verschaffen en om teleurstelling achteraf te voorkomen. Met genoemde gegevens kunnen wij de marktprijs gaan bepalen. Door ons wordt het openingsvoorstel gedaan en het tegenvoorstel dat daarop wordt ontvangen wordt met u besproken. Wij adviseren u in de vervolgstappen die gezet kunnen worden. Naast overeenstemming over de koopsom worden ook alle overige afspraken vastgelegd zoals: Wanneer de woning beschikbaar komt, welke roerende zaken blijven achter en welke ontbindende voorwaarden dienen te worden opgenomen. Denk hierbij aan het financieringsvoorbehoud of bijvoorbeeld een bouwkundige keuring.


DE AFWIKKELING

In de koopakte komen verschillende data voor, bijvoorbeeld uw ontbindende voorwaarden qua financiering, bouwtechnische keuring enzovoorts. Deze data worden door ons nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig wordt door ons de juiste actie ingezet. Desgewenst verzorgen wij bouwtechnische keuringen, taxaties, Energie Prestatie Labels (EPA-labels) of adviezen tegen zeer scherpe tarieven. Ook voor onafhankelijk hypotheek- en verzekeringsadvies bent u bij ons aan het juiste adres.


DE OPLEVERING

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst wilt u de woning geleverd krijgen in de staat zoals bij de koop is overeengekomen. Uw aankoopmakelaar zorgt samen met u voor een nauwkeurige eindinspectie.


EIGENDOMSOVERDRACHT

Bij de notaris krijgt u de woning in eigendom. De notariële akte en de daarbij behorende afrekening worden door ons gecontroleerd en met u besproken. Wij zijn ook bij de overdracht aanwezig om zonodig de laatste plooien glad te strijken.


NAZORG

Het kan voorkomen dat u na de eigendomsverkrijging van uw nieuwe woning toch nog iets tegenkomt waarbij u zich afvraagt of de verkoper wel of niet een bepaald gebrek kenbaar had moeten maken. Ook hier begeleiden wij u in. Wij weten immers welke wegen u dient te bewandelen. Kortom, bij Broekman Makelaars stopt het niet als u de sleutels krijgt, maar wanneer u tevreden bent.


COURTAGE

Wij hanteren een prestatiegerichte courtage. Heeft u uw woning al gevonden dan is dat rechtstreeks uw financieel voordeel. Eventuele combinatiekortingen in geval van meerdere diensten treft u bij Broekman Makelaars onder één dak.


STAP EENS BIJ ONS BINNEN VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK.